Звіт
Управління реклами Одеської міської ради про виконання бюджету м. Одеси за 2016рік. 


   Основна мета діяльності: Реалізація місцевої політики Одеської міської ради у сфері поліпшення дизайну міського середовища,виконання функцій робочого органу щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами та здійснення контролю у цій сфері у порядку встановленому законодавством України та актами органів місцевого самоврядування.


   У 2016році Управління реклами було призначено головним розпорядником коштів за наступними кодами :
КТКВ-010116- Орган місцевого самоврядування - для забезпечення діяльності управління ,бюджетні призначення затверджено на 2016 рік- 771,4тис.грн. виконано – 762,3тис.грн. тобто 98,82%. Загальний фонд. По спеціальному фонду – придбання обладнання бюджетні призначення 26,0 тис. грн. виконано 26,0 тис. грн. на 100,00%


   Інформація щодо виконання бюджету управлінням за 2016 рік надається