Звіт про спільну роботу управління реклами Одеської міської ради та комунального підприємства «Одесреклама» Одеської міської ради за 2015 рік


Управління реклами Одеської міської ради є робочим органом, уповноваженим Одеською міською радою регулювати діяльність з розміщення зовнішньої реклами та вивісок в межах території міста Одеси. Управління реклами діє на підставі Положення про управління реклами Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради № 384-VI від 28.02.2011 року.

Основними регуляторними актами в сфері розміщення зовнішньої реклами є: Закон України «Про рекламу»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2003 року (зі змінами та доповненнями); Правила благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджені рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 року № 1 631-VI; Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі в новій редакції, затверджені рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 року № 434 (зі змінами та доповненнями); Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси, затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 178 від 14.02.2008 року (зі змінами та доповненнями); рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.03.2011 року № 90 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі»; рішення Одеської міської ради від 21.12.2012 року № 2447-VI «Про затвердження схем комплексного розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси».

Так, за звітний період управлінням реклами Одеської міської ради в рамках своєї компетенції регулярно здійснювалася діяльність з контролю за дотриманням Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі суб'єктами господарювання-юридичних та фізичними особами-підприємцями, які розміщують зовнішню рекламу.

Крім здійснення контролю за діяльністю великих рекламних компаній, КП «Одесреклама» проводилися комплексні перевірки суб'єктів господарювання, активно поширюють зовнішню рекламу своїх продуктів і послуг. Крім того, особлива увага приділялася перевіркам законності розміщення рекламних конструкцій на фасадах в центральній частині міста, особливо в історичному ареалі.

За результатами виявлених порушень управлінням реклами виносилися приписи про необхідність усунення порушень розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Згодом частина виявлених порушень була усунута суб'єктами господарювання в добровільному порядку.

Щодо порушень, які не були усунені в добровільному порядку в зазначені в приписі терміни, управлінням реклами спільно з підконтрольним комунальним підприємством «Одесреклама» Одеської міської ради були організовані і вжиті заходи з демонтажу рекламних конструкцій, розміщених з порушеннями Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста.

Таким чином, за 2015 рік проведено демонтаж 396 рекламних конструкцій та вивісок.

Також управлінням реклами на підставі рішень виконавчого комітету Одеської міської ради «Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами» в 2015 році суб'єктам господарювання було видано 892 дозволу на розміщення зовнішньої реклами, а згідно з рішеннями «Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами» в 2015 році було анульовано 86 дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

У звітний період управлінням реклами було зареєстровано 127 технічних паспортів вивісок.

Управління реклами брало участь в розробці та подальшої організації інформаційного супроводу ряду соціально-економічних програм міста та соціальної реклами.

Серед вищевказаних програм: міська програма «Рівність», міська цільова програма «День здоров'я», програма соціально-економічного розвитку міста Одеси, соціальна програма зайнятості населення нашого міста. Також управління реклами взяло участь в освітленні міської програми підтримки інформаційного середовища міста Одеси та програми розвитку туризму в місті Одесі.

Управлінням реклами спільно з КП «Одесреклама» була організована і проведена робота, спрямована на поліпшення благоустрою нашого міста, в зв'язку з чим було проведено ряд нарад з суб'єктами господарювання, які розміщують на території нашого міста рекламні конструкції, про необхідність установки зупинкових комплексів за кошти підприємців. За результатами проведеної роботи на території міста встановлено 19 зупиночних комплексів сучасного зразка.

За 2015 рік у бюджет міста Одеси за розміщення зовнішньої реклами надійшло 25 млн. 66 тис. 600 грн.