ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 22.04.2008 р. N 434

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі

у новій редакції

із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради
 від 24 березня 2011 року N 120,
 від 4 квітня 2012 року N 133,
 від 26 липня 2012 року N 326,
від 26 лютого 2015 року N 40

Відповідно до пп. 7 п "а" ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 22 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ст. 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", ст. 16 Закону України "Про рекламу", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року N 2067, з метою формування і відновлення гармонічного, естетичного та безпечного міського середовища та впорядкування розміщення засобів зовнішньої реклами у місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради вирішив:

  1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції (додаток 1).
  2. Затвердити тарифи за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси для розміщення зовнішньої реклами (додаток 2).
  3. Затвердити форму договору на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами (додаток 3).
  4. Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (Іовчева С. В.):

4.1. Здійснити заходи відстеження результативності після закінчення одного року з дня набуття чинності цього регуляторного акта.

4.2. Забезпечити тиражування цього рішення у необхідній кількості для безкоштовного розповсюдження зацікавленим особам.

  1. Це рішення набуває чинності з 1 липня поточного року.
  2. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е. В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
  3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 18.06.2004 р. N 326 "Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі" та від 31.10.2005 р. N 727 "Про концепцію розвитку зовнішньої реклами в місті Одесі на 2005 - 2006 рр.".
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А. І.

 

Міський голова 
Е. Гурвіц 
Керуюча справами 
Т. Єршова 

 

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 22 квітня 2008 р. N 434
(у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
24.03.2011 N 120)  

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі

(У тексті Правил слова "Єдиний дозвільний центр" замінено словами "Дозвільний центр" у відповідному відмінку згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 4 квітня 2012 року N 133)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі (далі - Правила) розроблені відповідно до актів чинного законодавства та Концепції розвитку зовнішньої реклами у місті Одесі, затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 10.03.2011 року N 90, та інших актів органів місцевого самоврядування.

1.2. Правила регламентують порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, зміни й анулювання, визначають вимоги до технічного стану, художньо-естетичного вигляду та порядку розміщення рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок здійснення контролю за дотриманням положень цих Правил.

1.3. Дія цих Правил поширюється на всю територію міста Одеси, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах та інших територіях, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Правила є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами у межах території міста Одеси.

1.4. Правилами не встановлюються та не регулюються вимоги до змісту зовнішньої реклами.

1.5. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у наступних значеннях:

- розміщується без виданого у встановленому порядку дозволу;

- продовжує розміщуватись після закінчення терміну дії дозволу, у тому числі у випадку анулювання дозволу чи відмови у його продовженні;

- розміщується з недотриманням хоча б одного з визначених дозволом параметрів щодо формату, типу, розміру рекламного засобу та/або місце розташування якого не відповідає місцю, визначеному дозволом;

- розміщується на місцях, що перебувають у комунальній власності, без укладання відповідного договору з КП "Одесреклама", у тому числі у разі закінчення терміну дії договору або його дострокового розірвання.

Терміни, невизначені в цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу", Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законі України "Про благоустрій населених пунктів", Типових правилах розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, та інших нормативно-правових актах.

 

2. Види та типи рекламних засобів

 

2.1. До основних видів рекламних засобів відносяться:

Стаціонарні рекламні засоби - рекламні засоби, які розташовуються у спосіб, що не передбачає можливості їх переміщення без відокремлення конструктивних елементів (опор, фундаментів, кронштейнів тощо), котрі забезпечують фіксацію рекламного засобу у місці його розташування.

Стаціонарні рекламні засоби поділяються на наземні, навісні та такі, що розташовуються на будинках і спорудах.

Тимчасові рекламні засоби - рекламні засоби, конструктивне рішення яких передбачає можливість їх вільного переміщення з визначеного місця розташування. До тимчасових рекламних засобів належать, зокрема, виносні щитові конструкції, рекламні засоби, що переміщуються фізичною особою в рекламних цілях чи використовуються при проведенні рекламних акцій.

2.2. Типи рекламних засобів:

Брендмауери - великоформатні стаціонарні рекламні засоби у вигляді банерів, панно в жорсткому каркасі, що розташовуються на зовнішніх поверхнях будинків (будівель), споруд, або декоративно-сітчаті матеріали, що закріплюються на допоміжних будівельних конструкціях та прикривають будинки (будівлі), споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються.

Бек-лайт - наземний стаціонарний рекламний засіб формату 3 х 4 м чи більше, що, як правило, забезпечений внутрішнім електричним підсвічуванням рекламної площини, виготовленої з банерної тканини.

Виносні щитові конструкції - тимчасові рекламні засоби, які розташовуються фізичними або юридичними особами, у безпосередній близькості до місць реалізації товарів, виконання робіт та/або надання послуг з метою привернення до них уваги споживачів.

Дахові конструкції - різноманітні об'ємно-просторові або плоскі рекламні засоби, розташовані повністю або частково вище рівня карнизу будинку (будівлі) або на його даху.

Нестандартні рекламні засоби - стаціонарні рекламні засоби, що не підпадають під визначення стандартних типів рекламних засобів та носять індивідуальний характер.

Об'ємно-просторові рекламні конструкції - нестандартні рекламні засоби, в яких для передачі рекламної інформації використовується як об'єм, форма конструкції, так і її поверхня.

Пілар - наземний стаціонарний рекламний засіб, що у горизонтальному розрізі є рівностороннім тригранником з вгнутими всередину чи випуклими сторонами, як правило, розміром 3 х 1,4 м.

Пілон - наземний стаціонарний рекламний засіб у вигляді плоскої або випуклої вертикальної стели з двома рекламними поверхнями розміром 2,8 х 1,4 м чи 3 х 1,5 м.

Прапорні композиції, парасолі, навіси - рекламні засоби, що складаються з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м'яких полотен.

Рекламна акція - захід, направлений на збільшення обсягів продаж, притягнення уваги споживачів до продукції і формування та/або зміцнення положення юридичної або фізичної особи-підприємця на ринку.

Реклама на елементах благоустрою - рекламні засоби, розміщені на конструкціях інженерних споруд, інших елементах благоустрою, які використовуються як рекламоносії, в тому числі на урнах, лавах, телефонних кабінах, малих архітектурних формах, нестаціонарних об'єктах торгівлі (наметах), вуличних меблях тощо.

Реклама на повітряних кулях - реклама, розташована у повітряному просторі, являє собою тимчасове рекламне оформлення на період проведення святкових, тематичних заходів.

Рекламні засоби, що переміщуються фізичними особами - тимчасові засоби зовнішньої реклами у вигляді спеціального вбрання або одягнених на людину елементів зовнішньої реклами, що використовується фізичними особами з метою реклами товарів чи послуг.

Сіті-лайт - стаціонарний рекламний засіб у вигляді стенду (коробу) з форматом рекламної площини 1,2 х 1,8 м, як правило, з внутрішнім підсвічуванням, що встановлюється на невеликій опорі не набагато вище зросту людини.

Світлодіодні екрани - рекламні засоби, призначені для відтворення зображення на площині екрану за рахунок випромінювання світла світлодіодів, ламп та інших джерел світла.

Скролер - наземний стаціонарний рекламний засіб, обладнаний вмонтованим механізмом, що забезпечує можливість послідовної (один за одним) демонстрації декількох сюжетів зовнішньої реклами на одній рекламній площині. Як правило, дозволяє послідовно демонструвати від 3-х до 12-ти зображень.

Стаціонарний щит - стаціонарний рекламний засіб з форматом рекламної площини, як правило, 3 х 6 м або більше, призначений для розміщення сюжету зовнішньої реклами шляхом його наклеювання на зовнішню поверхню рекламної площини.

Тривіжн - стаціонарний рекламний засіб, у вигляді несучої рами з вмонтованими усередину вертикальними призмами (ламеліями), що синхронно обертаються за допомогою спеціального механізму, забезпечуючи таким чином можливість послідовної (один за одним) демонстрації до трьох сюжетів зовнішньої реклами на одній конструкції.

Триедр - наземний стаціонарний рекламний засіб у вигляді рівностороннього тригранника з розміром однієї грані 1,2 х 1,8 м, який встановлюється на опорі, що слугує віссю навколо якої за допомогою спеціального механізму обертається цей тригранник.

Трол - навісний стаціонарний рекламний засіб у вигляді прямокутного коробу з нанесеним зовні сюжетом зовнішньої реклами, призначений для розміщення, як правило, упоперек руху транспорту та/або пішоходів над поверхнею вулиць, доріг, тротуарів тощо.

 

3. Завдання та повноваження робочого органу

 

3.1. Робочий орган:

- впроваджує Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі;

- розглядає заяви юридичних осіб та фізичних осіб на отримання дозволів, внесення змін у дозволи, переоформлення дозволів, анулювання та/або продовження строку їх дії;

- приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, його продовження або відмову у встановленні такого пріоритету;

- готує та подає в установленому порядку проекти рішень виконавчого комітету Одеської міської ради щодо надання дозволів, відмови у їх наданні або анулюванні;

- реєструє та видає дозволи на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Одеської міської ради;

- веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів, план їх розміщення та надає в установленому порядку інформацію для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

- організовує виготовлення та/або розміщення соціальної реклами, а також інформації соціальної спрямованості;

- готує і подає виконавчому органу Одеської міської ради пропозиції стосовно розмірів плати за надання платних послуг КП "Одесреклама";

- забезпечує контроль за дотриманням цих Правил фізичними та юридичними особами;

- видає направлення на здійснення перевірок дотримання цих Правил;

- надає фізичним та юридичним особам обов'язкові до виконання приписи про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами, а також Правил благоустрою території міста Одеси в частині утримання і забезпечення належного технічного стану та зовнішнього вигляду рекламних засобів; контролює виконання цих приписів;

- готує подання територіальним органам виконавчої влади у справах захисту прав споживачів та іншим компетентним органам державної влади або місцевого самоврядування про усунення порушень порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами;

- видає направлення на здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів;

- доручає здійснити замовлення схем комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами у випадках та в порядку, визначеному цими Правилами, та подає вказані схеми на затвердження до виконавчого комітету Одеської міської ради;

- розробляє в межах компетенції проекти нормативно-правових актів, направлених на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення порядку розміщення зовнішньої реклами;

- координує роботу підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, що здійснюють господарську діяльність у сфері зовнішньої реклами;

- за погодженням з відповідними органами охорони культурної спадщини та архітектури надає рекомендації щодо розмірів, типів та інших ознак навісних рекламних засобів, розміщених на фасадах окремих будинків та споруд у межах першої зони, визначеної цими Правилами.

- здійснює інші повноваження, передбачені актами законодавства, цими Правилами, іншими актами органів місцевого самоврядування та міського голови.

3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

3.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 

4. Завдання та функції КП "Одесреклама"

 

4.1. КП "Одесреклама":

- забезпечує економічно ефективне використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами;

- забезпечує повноту надходжень до бюджету міста Одеси плати за користування вказаними місцями;

- укладає договори з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів у випадках, передбачених цими Правилами;

- за направленням робочого органу перевіряє додержання фізичними та юридичними особами вимог цих Правил та надає робочому органу матеріали щодо виявлених порушень;

- за направленням робочого органу проводить перевірки дотримання фізичними та юридичними особами вимог цих Правил;

- на підставі направлення робочого органу організовує та/або здійснює власними силами у встановленому порядку демонтаж протиправно розміщених рекламних засобів;

- надає платні послуги фізичним та юридичним особам у сфері розміщення зовнішньої реклами відповідно до чинного законодавства;

- забезпечує виготовлення та/або розміщення соціальної реклами та інформації соціальної спрямованості;

- виконує інші завдання та функції, передбачені актами законодавства, цими Правилами, іншими актами органів місцевого самоврядування та міського голови.

4.2. КП "Одесреклама" не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозволи.

 

5. Зонування території міста

 

5.1. У цих Правилах застосовується рекламне зонування території міста шляхом її розподілу на три окремі зони в залежності від історико-культурної та архітектурної цінності оточуючої забудови, рівня концентрації пішоходів та транспорту на окремих ділянках (вулицях, площах, бульварах тощо), типології елементів місцевого середовища та ін., у тому числі й функціонально-планувальних, об'єктивних чинників.

5.2. Перша зона - територія центральної частини міста в межах вул. Бєлінського, вул. Успенської, вул. Маразліївської, пров. Нахімова, Карантинного узвозу, Митної площі, вул. Приморської, вул. Старопортофранківської, вул. Пантелеймонівської, вул. Лейтенанта Шмідта, Італійського бульвару.

До даної зони також входять Привокзальна площа, Французький бульвар, Лідерсівський бульвар та проспект Шевченка.

Відрізок вулиці Балківської у межах Херсонського скверу, що замикає першу зону між вулицями Приморською та Старопортофранківською, до території першої зони не належить.

5.3. У межах першої зони окремою підзоною є територія історичної забудови. Її межа проходить вулицями Преображенською, Єлісаветинською, Дворянською, Новосельського, Спиридонівською, Буніна, Польською вздовж Польського узвозу, охоплює Митну площу, вулиці Ланжеронівську та Пушкінську, Думську площу, Приморський бульвар, бульвар Михайла Жванецького та замикається знову на вулиці Преображенській. З метою регулювання ця підзона позначається індексом "А1", а решта території першої зони є підзоною, що позначається індексом "А2".

5.4. Друга зона включає міські площі та вулиці поза межами першої зони. Друга зона, залежно від ступеня ефективності сприйняття зовнішньої реклами, обумовленого просторовими характеристиками міського середовища, містобудівними, ергономічними та іншими чинниками, поділяється на дві підзони, що позначаються індексами "В1" та "В2".

До підзони В1 відносяться:

Міські площі: Бориса Дерев'янка, Десятого квітня, Куликове поле, Михайлівська, Незалежності, Старосінна, Толбухіна.

Вулиці: Південна дорога, Миколаївська дорога, Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, Балківська, Михайла Грушевського, Щорса, Черняховського, Сегедська, Богдана Хмельницького, Краснова, Канатна (в частині, що не включена до першої зони), Дніпропетровська дорога, Фонтанська дорога, Середньофонтанська, Люстдорфська дорога, Академіка Філатова, 25-ї Чапаєвської дивізії, Космонавтів, Львівська, Генуезька, Академіка Корольова, Овідіопольська дорога, Іванівський переїзд, Колонтаївська, Прохоровська, Космонавта Комарова, Водопровідна, Центральний аеропорт, Мельницька, Дальницька.

Проспекти: Адміральський, Гагаріна, Маршала Жукова, Академіка Глушка, Добровольського.

До підзони В2 належать вулиці: Разумовська, Градоначальницька, Чернишевського, Піонерська, Гайдара, Генерала Петрова, Маршала Малиновського, Академіка Заболотного, Іцхака Рабіна, Розкидайлівська, М'ясоєдовська, Мечникова (у межах вулиці Болгарської та провулку Високого), провулок Високий (у межах вулиць Водопровідної та Мечникова), Ленінградське шосе, Генерала Бочарова, Варненська, Радісна.

5.5. Третя зона включає решту території міста та позначається умовним індексом "С".

 

6. Вимоги до рекламних засобів та порядку їх розміщення

 

6.1. Розміщення зовнішньої реклами в межах міста провадиться на підставі дозволів, які видаються робочим органом на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.

При видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.

У випадках, передбачених цими Правилами, розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт", а також інших наземних стаціонарних рекламних засобів стандартного типу такого ж або більшого формату, здійснюється відповідно до схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, що затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради у порядку, визначеному цими Правилами.

6.2. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення рекламного засобу. У випадку анулювання дозволу або закінчення терміну його дії рекламний засіб у триденний термін підлягає демонтажу у порядку, визначеному цими Правилами.

6.3. Розташування рекламних засобів з недотриманням та/або відхиленням від встановлених дозволом параметрів забороняється.

6.4. Рекламні засоби розміщуються з дотриманням вимог техніки безпеки та у спосіб, що забезпечує видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

6.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, конструктивних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з дотриманням Правил благоустрою території міста Одеси.

6.6. Розташування рекламних засобів на фасадах будинків та споруд має здійснюватися зі збереженням структурної побудови та стилю фасадів без пошкодження елементів архітектури.

6.7. Розміщення рекламних засобів на фасадах будинків у підзонах А1 та А2 не повинно завдавати шкоди їх архітектурним характеристикам. На будівлях, розташованих у підзоні А1, що є об'єктами культурної спадщини, зовнішня реклама розміщується з урахуванням історико-архітектурних особливостей та індивідуальних стилістичних ознак окремих об'єктів культурної спадщини.

6.8. Рекламні засоби не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких чи поблизу з якими вони розташовуються.

6.9. Для розташування рекламного засобу не можуть використовуватись будинки, споруди, елементи благоустрою, вуличне обладнання, які знаходяться в аварійному стані.

6.10. З метою збереження історичного архітектурного середовища та самобутності міського простору під час розміщення зовнішньої реклами враховуються такі вимоги:

- у підзоні А1 допускається встановлення виключно наземних рекламних засобів формату не більше 4,5 кв. м; (абзац другий підпункту 6.10 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 04.04.2012 р. N 133)

- у підзоні А2 формат рекламного засобу не може перевищувати 9 кв. м за виключенням Італійського бульвару, Привокзальної площі та вулиці Приморської, у межах яких дозволяється розміщувати рекламні засоби форматом до 12 кв. м;

- для зони В1 та В2 обмеження щодо формату рекламних засобів можуть встановлюватись у схемах комплексного розміщення зовнішньої реклами у залежності від специфіки міського простору у межах території, що визначаються такими схемами.

6.11. У разі розташування в одному напрямку декількох великоформатних рекламних засобів, їх тип, габарити, інтервали між місцями розташування та кути нахилу рекламних площин між ними повинні бути узгоджені між собою.

Інтервали між стаціонарними рекламними засобами, встановленими в одному напрямку, повинні бути витримані таким чином, щоб не створювати візуального враження перенасиченості міського простору елементами зовнішньої реклами.

6.12. Стаціонарні рекламні засоби, розміщені на територіях, що є межею двох різних зон, визначених цими Правилами, не повинні створювати візуальний конфлікт між собою.

6.13. У межах міста не допускається встановлення навісних рекламних засобів на опорах ліній електромереж, ліній міського транспорту, опорах вуличних ліхтарів зовнішнього освітлення, за виключенням афішних тумб висотою не більш 1,85 м, розміщених навколо вісі відповідних опор.

Не допускається розміщення будь-яких навісних конструкцій, що розташовуються на вказаних об'єктах поперек руху транспорту та пішоходів. Як виняток, допускається тимчасове розміщення таких рекламних засобів виключно з метою святкового оформлення міста.

Розміщення зовнішньої реклами на елементах вуличного обладнання, що забезпечує безпеку руху транспорту та/або пішоходів, у тому числі на огороджувальних конструкціях, що відділяють пішохідну зону від проїжджої частини, забороняється. (абзац третій підпункту 6.13 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 04.04.2012 р. N 133)

6.14. Фундаменти наземних стаціонарних конструкцій повинні бути заглибленні в грунт з відновленням твердого покриття, трав'яного покрову та виконанням у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою місця розташування рекламного засобу.

6.15. Відхилення від цієї вимоги в частині заглиблення фундаменту рекламного засобу можливе виключно у випадку, якщо таке заглиблення є технічно небезпечним у зв'язку з розміщенням під поверхнею місця розташування рекламного засобу ліній тепло-, енерго- водопостачання, комунікаційних засобів і т. ін. У такому випадку частина фундаменту, що виступає над поверхнею землі, повинна бути декоративно оформлена з урахуванням архітектурних, естетичних та історичних чинників, принадних міському середовищу.

6.16. У випадку проведення, з метою встановлення рекламного засобу, робіт, пов'язаних з розкопуванням ґрунту, порушенням цілісності асфальтового чи іншого вуличного покриття, власник конструкції отримує дозвіл (ордер) на проведення таких робіт відповідно до порядку, визначеного відповідними нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування міста Одеси.

6.17. Нижній край рекламної конструкції, яка встановлена на опорі, над проїжджою частиною автомобільної дороги, повинен розміщуватися на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, у разі якщо рекламний засіб встановлений над пішохідною зоною - то на висоті не менше ніж 3 м від поверхні дорожнього покриття.

6.18. Підключення рекламних засобів до електромереж повинно здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил експлуатації та технічної безпеки.

Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати приміщення житлових будинків.

6.19. Засоби зовнішньої реклами не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

6.20. Рекламний засіб повинен маркуватися та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитись в установленому місці. Маркування формату А3 (297 х 420 мм) є обов'язковим для рекламних конструкцій, площа яких дорівнює або є більшою за 4 кв. м. Маркування формату А5 (148 х 210 мм) для рекламних конструкцій, площа яких є меншою за 4 кв. м. (підпункт 6.20 пункту 6 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.02.2015 р. N 40)

6.21. Тимчасові виносні рекламні засоби можуть розташовуватися фізичними та юридичними особами виключно у безпосередній близькості від місць реалізації товарів, виконання робіт та/або надання послуг, що рекламуються на таких рекламних засобах, у спосіб, що не повинен перешкоджати руху пішоходів.

6.22. Забороняється встановлення тимчасових виносних рекламних засобів на проїжджих частинах вулиць, доріг або у спосіб, що орієнтує розміщену на них інформацію для сприйняття з проїжджої частини вулиці, дороги.

6.23. При розміщені рекламних засобів типу "сіті-лайт" та інших рекламних засобів такого ж чи більшого формату розповсюджувач зовнішньої реклами надає до робочого органу у складі ескізу рекламного засобу конструктивне рішення у вигляді технічної документації. Така документація розробляється спеціалізованими ліцензованими суб'єктами господарювання з урахуванням вимог нормативних документів й повинна містити розрахунки та висновки стосовно надійності та безпеки рекламного засобу. Рекламні засоби повинні бути виконані професійно з урахуванням засобів художнього проектування та графічного дизайну.

У разі невідповідності встановленого рекламного засобу зазначеним вимогам, що підтверджується актом обстеження технічного стану рекламоносія, складеного робочим органом, рекламний засіб має бути приведений у відповідність до цих вимог у термін, зазначений у приписі про усунення виявлених порушень. У випадку невиконання цього припису, рекламний засіб підлягає демонтажу на підставі та в порядку, визначеними розділом 13 цих Правил.

6.24. Розміщення екстендерів на рекламних засобах здійснюється з дотриманням вимог безпеки за попереднім погодженням з робочим органом.

6.25. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою.

Під місцем реалізації товару та/або надання послуг розуміється внутрішня частина власного чи орендованого суб'єктом господарювання приміщення (будівлі, споруди, у тому числі павільйону, кіоску, торговельної палатки тощо), в якому відбувається реалізація товару та/або надання послуг споживачам.

6.26. Вивіска чи табличка як елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу до такого приміщення, який не є рекламою та розміщується відповідно до порядку розміщення вивісок на території міста Одеси.

Вивіски чи таблички повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються. Вивіска чи табличка не повинна відтворювати зображення дорожніх знаків та розміщуватися на будинках або спорудах - об'єктах незавершеного будівництва.

Площа поверхні вивіски чи таблички не повинна перевищувати 3 кв. м.

Інформація, яка за своїм змістом, місцем та/або способом розташування, не відповідає наведеним ознакам розміщується у порядку, визначеному цими Правилами. (пункт 6.26 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.07.2012 р. N 326)

6.27. Зовнішня реклама повинна відповідати іншим вимогам, що встановлені актами законодавства, актами органів місцевого самоврядування та цими Правилами.

 

7. Порядок надання документів, необхідних для отримання дозволу

 

7.1. Для одержання дозволу юридична або фізична особа - підприємець надає до Дозвільного центру заяву за встановленою формою до якої додаються наступні документи:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- фотокартка та/або комп'ютерний макет місця (розміром 9 х 13 см) на якому планується розташування рекламного засобу;

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- топогеодезичні матеріали з нанесенням місця розташування рекламного засобу (для стаціонарних рекламних засобів);

- технічна документація, яка підтверджує надійність та безпечність рекламного засобу у випадках, передбачених пунктом 6.23 цих Правил.

Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпними. У випадку одночасного подання заявником декількох заяв на отримання дозволів, оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надається в одному примірнику.

7.2. Під час подання заяви до Дозвільного центру представник робочого органу або державний адміністратор надає заявнику довідку з описом поданих документів. За наявності вищевказаних документів, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

7.3. Робочий орган відмовляє у встановлені пріоритету юридичній особі або фізичній особі - підприємцю (заявнику) у разі:

- подачі неповного комплекту документів;

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- виявлення у документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

- на вказане заявником місце вже виданий дозвіл;

- на вказане заявником місце вже встановлено пріоритет;

- якщо обрані заявником формат, вид та/або тип рекламного засобу та/або спосіб його розташування чи зовнішній вигляд не відповідають вимогам, визначеним розділами 6, 12 цих Правил.

Перелік підстав для відмови у встановлені пріоритету є вичерпним.

7.4. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 7.1 цих Правил, робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє заяву та додані документи щодо наявності підстав, зазначених у пункті 7.3 цих Правил, після чого керівник робочого органу приймає рішення про встановлення пріоритету або про його відмову.

У разі прийняття вказаного рішення робочий орган протягом трьох днів надає вмотивовану відповідь заявнику та повертає всі подані ним документи, у тому числі до Дозвільного центру.

7.5. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, заявнику, у строк, встановлений для надання йому відповіді, надаються два примірники бланка дозволу за встановленою формою із зазначенням переліку уповноважених органів (осіб), з якими необхідно погодити місце розташування рекламного засобу.

Протягом трьох днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, заявник укладає з КП "Одесреклама" договір на право тимчасового користування відповідним місцем для розміщення рекламного засобу за формою, що затверджується виконавчим комітетом Одеської міської ради.

Якщо між заявником та КП "Одесреклама" на момент встановлення пріоритету такий договір вже укладений, у зв'язку з наданням у тимчасове користування інших місць для розміщення зовнішньої реклами, на які заявнику раніше встановлено пріоритет або видано дозвіл (дозволи), до такого договору вносяться відповідні зміни у встановленому умовами договору порядку.

Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного між ним та КП "Одесреклама" договору на право тимчасового користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

У випадку встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, що перебуває у приватній або державній власності, заявник протягом п'яти днів з дня прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету подає до робочого органу відповідні документи, що підтверджують право заявника використовувати місце, на яке встановлено пріоритет, для розміщення рекламного засобу, а також документи, що підтверджують належність вказаного місця до приватної або державної форми власності.

7.6. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення. Протягом зазначеного строку, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальні власності та на яке встановлено пріоритет, в розмірі 25 відсотків від тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

7.7. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом з письмовим повідомленням про це заявника у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

7.8. У разі продовження, відповідно до підпункту 7.7 цих Правил, пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності, щомісячна плата справляється у розмірі 100 відсотків від тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

7.9. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у встановленні пріоритету, скасування пріоритету за заявою заявника заноситься в журнал реєстрації.

Рішення керівника робочого органу з підстав, визначених цим пунктом, оформлюється у вигляді письмової відповіді заявнику.

7.10. Протягом строку, зазначеного у пп. 7.6, 7.7 цих Правил, заявник погоджує обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер відповідної заяви.

7.11. У разі недодержання заявником строків, зазначених у підпунктах 7.6, 7.7 цих Правил, а також у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у підпунктах 7.5, 7.10 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

 

8. Погодження дозволу

 

8.1. Дозвіл погоджується з:

- власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розташувати рекламний засіб;

- управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради.

8.2. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

- органами державної автомобільної інспекції - у разі розміщення рекламного засобу на перехрестях, поблизу дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування або уздовж автодоріг;

- відповідним спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду. Розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць дозволяється за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення реклами на пам'ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток дозволяється за погодженням з обласною державною адміністрацією;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення рекламного засобу у межах охоронних зон цих комунікацій;

- комунальним підприємством "Міськзелентрест" - у разі розміщення рекламного засобу на об'єктах благоустрою, що знаходяться на обслуговуванні вказаного підприємства.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. (підпункт 8.2 пункту 8 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.02.2015 р. N 40)

8.3. Зазначені в пп. 8.1, 8.2 органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з моменту отримання відповідного звернення заявника. У разі відмови у погодженні дозволу, вказані органи (особи) у зазначений період надсилають заявнику вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи відповідного органу.

8.4. Строк, на який погоджується дозвіл, не може бути меншим п'яти років за виключенням випадку, коли менший строк вказаний заявником, що звернувся за погодженням.

Дозвіл може бути погоджено без зазначення терміну. У цьому випадку термін дії погодження дорівнює строку, на який видається дозвіл.

 

9. Порядок видачі дозволу

 

9.1. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників бланку дозволу, готує і подає виконавчому комітету Одеської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

9.2. Виконавчий комітет Одеської міської ради на своєму черговому засіданні розглядає подані документи та приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

У разі прийняття рішення про надання дозволу, керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою. На примірниках ставиться відмітка відповідно: "перший примірник", що видається заявникові, та "другий примірник", який залишається у робочому органі.

Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

9.3. Дозвіл надається строком не менше ніж на п'ять років, за винятком випадку, коли менший строк вказаний у заяві юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

9.4. Виконавчий комітет Одеської міської відмовляє в наданні дозволу у разі:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені недостовірні відомості.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

9.5. При відмові у наданні дозволу робочий орган письмово інформує заявника протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради із зазначенням номера і дати вказаного рішення.

9.6. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

9.7. Якщо розміщення рекламного засобу на підставі виданого дозволу пов'язано з порушенням цілісності поверхні асфальтового чи іншого покриття, розкопуванням ґрунту, монтуванням фундаменту конструкції, заявник не пізніш як за три дні до проведення вказаних робіт письмово інформує робочий орган про місце та час їх проведення.

 

10. Порядок внесення змін до дозволу та його переоформлення

 

10.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної (конструктивної) схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін.

До заяви додається технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, фотографічний знімок рекламного засобу, ескіз з конструктивним рішенням та перший примірник дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

При цьому, під зміною технологічної (конструктивної) схеми рекламного засобу розуміється зміна його зовнішнього вигляду, у тому числі типу, окремих конструктивних елементів, без зміни його місця розташування.

Зміна місця розташування рекламного засобу допускається за заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, за умови, що внаслідок таких змін не буде порушено встановлених цими Правилами вимог та обмежень.

До заяви про внесення змін до дозволу додаються висновки органів, осіб, що погодили дозвіл, про можливість внесення до нього відповідних змін, за винятком випадків, коли внаслідок зміни місця розташування рекламного засобу їх погодження не потрібне (відповідно до підпунктів 8.1 та 8.2 цих Правил).

При цьому, якщо внаслідок зміни місця розташування рекламного засобу виникає потреба погодження цього питання з органами, що зазначені в підпунктах 8.1 та 8.2 цих Правил, які не погоджували дозвіл раніше через відсутність необхідності, до заяви також додаються висновки цих органів про можливість внесення відповідних змін.

Встановлення терміну дії погодження змін у дозволі та строк його надання здійснюється відповідно до підпунктів 8.3 та 8.4 цих Правил.

10.2. Робочий орган протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання заяви розповсюджувача вносить відповідні зміни до дозволу та повертає його власнику, а у разі відмови - письмово інформує про це заявника.

10.3. Робочий орган відмовляє у внесенні змін до дозволу з наступних підстав:

- зміни, що пропонуються розповсюджувачем зовнішньої реклами, порушують вимоги та обмеження, встановлені розділами 6 та 12 цих Правил;

- заявником подані не всі документи, передбачені підпунктом 10.1 цих Правил.

Перелік підстав для відмови у внесенні змін до дозволу є вичерпним.

10.4. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган протягом семи робочих днів письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. Протягом десяти робочих днів з початку настання зазначених обставин, робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу до дозволу вносяться відповідні зміни відповідно до порядку, встановленого пп. 10.1 цих Правил. При цьому, витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламного засобу, проводяться за рахунок розповсюджувача зовнішньої реклами.

10.5. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва власник має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці за відсутності обставин, що унеможливлюють розташування рекламного засобу внаслідок проведених робіт.

10.6. Внесення змін до дозволу з підстав, визначених цими Правилами, здійснюється:

- шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни, - у випадку необхідності значного коригування дозволу;

- шляхом відповідних закреслювань та написів - у разі необхідності незначного коригування дозволу.

Положення цього пункту не поширюються на випадки переоформлення дозволу з підстав, визначених цими Правилами.

10.7. Дозвіл підлягає переоформленню у разі:

10.7.1. Зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця.

10.7.2. Зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання.

10.7.3. Набуття права власності на рекламний засіб іншою особою.

10.8. Юридична особа або фізична особа - підприємець у разі настання підстав, вказаних у пп. 10.7 цих Правил, протягом п'яти робочих днів з дня їх виникнення звертається до робочого органу із заявою у довільній формі щодо переоформлення дозволу.

10.9. Для переоформлення дозволу з підстав, визначених підпунктом 10.7.3 цих Правил, заявник - особа, що набула право власності на рекламний засіб, додає до заяви наступні документи:

- документ, який засвідчує набуття права власності на рекламний засіб;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- перший примірник дозволу, що підлягає переоформленню;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця;

- документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості за розміщення рекламного засобу, на місці, що перебуває у комунальній власності, у попереднього розповсюджувача зовнішньої реклами.

10.10. Для переоформлення дозволу з підстав, визначених підпунктами 10.7.1 та 10.7.2 цих Правил, заявником до заяви додаються:

- перший примірник дозволу, що підлягає переоформленню;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує зміну найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця чи зміну їх місцезнаходження.

10.11. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів, робочий орган протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов'язаний переоформити його на новому бланку з урахуванням змін, зазначених у заяві, та видати переоформлений дозвіл заявнику.

10.12. На вимогу розповсюджувача зовнішньої реклами одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом робочий орган видає безоплатно засвідчену ним копію цього документа.

10.13. Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що переоформлювався.

10.14. Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

10.15. Відмова у внесенні змін до дозволу або у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

10.16. Документи для зміни або переоформлення дозволу подаються заявником робочому органу через Дозвільний центр.

 

11. Порядок продовження строку дії дозволу та його анулювання

 

11.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

До заяви додаються:

- перший примірник дозволу;

- висновок ліцензованої установи (підприємства, організації тощо) про відповідність конструкції (конструкцій) вимогам нормативних документів щодо її надійності та безпеки, у випадку продовження строку дії дозволу на розміщення складного та/або великоформатного рекламного засобу;

- висновки органів, що погоджували дозвіл, про можливість його продовження, що надаються в порядку та строки, визначені підпунктами 8.3 та 8.4 цих Правил.

Заява про продовження строку дії дозволу, подана з порушенням строку, встановленого цим пунктом, розгляду не підлягає.

11.2. Робочий орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви інформує заявника про продовження строку дії дозволу або відмову у здійсненні продовження.

Робочий орган відмовляє у продовженні дозволу у випадку подання заявником неповного пакета документів, передбаченого підпунктом 11.1 цих Правил.

Перелік підстав для відмови у внесенні змін до дозволу є вичерпним.

Продовження строку дії дозволу або відмова у його продовженні фіксується у журналі реєстрації.

11.3. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

11.4. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами анулюється на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради до закінчення строку його дії:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі припинення юридичної особи;

- у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;

- у випадку встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

- за необхідності, у випадку невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

- у випадку розірвання договору на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів.

11.5. Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації та надсилається розповсюджувачу зовнішньої реклами поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено у встановленому законодавством порядку.

11.6. Якщо рішенням суду рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами буде визнано незаконним, дозвіл підлягає поновленню.

11.7. Поновлення дозволу відбувається шляхом здійснення відповідного запису в журналі реєстрації та направлення робочим органом письмового повідомлення про його поновлення.

11.8. У разі знищення анульованого дозволу, який було поновлено згідно з пп. 11.7 цих Правил, робочий орган видає суб'єкту господарювання новий дозвіл.

11.9. Документи для продовження або анулювання дозволу подаються розповсюджувачем зовнішньої реклами до робочого органу через Дозвільний центр.

 

12. Порядок розробки та затвердження схем комплексного розміщення зовнішньої реклами

 

12.1. Розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт", а також інших наземних стаціонарних рекламних засобів стандартного типу такого ж або більшого формату, здійснюється відповідно до схем комплексного розміщення зовнішньої реклами, що затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради у випадках, визначених цими Правилами.

12.2. Схема комплексного розміщення зовнішньої реклами - це топографічна схема, яка визначає місця та спосіб розташування рекламних засобів на окремій ділянці міського простору, а також типи, формати, технологічні та конструктивні характеристики рекламних засобів, розміщення яких допускається у межах схеми.

12.3. Під час розробки схеми обов'язково враховуються усі вимоги щодо розміщення засобів зовнішньої реклами, передбачені чинними актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування.

12.4. Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами розробляються суб'єктами господарювання, що мають ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності, на замовлення КП "Одесреклама", зробленого за дорученням робочого органу.

12.5. Схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами розробляються на основі дослідження характеру архітектури оточуючої забудови, а також з урахуванням ергономічних, топогеодезичних, містобудівних особливостей міського простору, з метою збереження традиційного характеру історичного середовища, з урахуванням наявності і концентрації об'єктів культурної спадщини, історико-культурних традицій, специфіки природного ландшафту.

12.6. Розробка схем комплексного розміщення зовнішньої реклами проводиться з дотриманням таких принципів та вимог:

- пріоритет архітектури оточуючої забудови та необхідність збереження візуальної цілісності міського простору;

- компроміс інтересів територіальної громади міста та розповсюджувачів зовнішньої реклами;

- впровадження сучасних технологій виготовлення та розміщення рекламних засобів;

- використання загальноприйнятих стандартних типів та форматів рекламних засобів;

- узгодження рекламних засобів, що розташовуються вздовж проїжджої частини вулиць, доріг, інших територій за висотою розміщення, напрямом рекламної площини, а також типом та форматом;

- урахування обґрунтованих пропозицій громадськості, наданих у процесі розробки схем.

12.7. Завершена схема комплексного розміщення зовнішньої реклами за підписом керівника робочого органу передається на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради.

12.8. Після затвердження схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами виконавчий комітет Одеської міської ради приймає рішення про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами відповідно до затвердженої схеми.

12.9. Видача дозволів та укладання договорів на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів згідно із затвердженою схемою відбувається відповідно до порядку, визначеного цими Правилами.

12.10. У випадку повернення схеми на доопрацювання, повторний розгляд виконавчим комітетом Одеської міської ради питання про її затвердження відбувається після усунення підстав, що стали причиною для повернення такої схеми на доопрацювання.

12.11. Після закінчення терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами, виданих на підставі затвердженої схеми, такі дозволи продовжуються робочим органом на підставі заяви розповсюджувача зовнішньої реклами, до якої додається висновок ліцензованої установи (підприємства, організації тощо) про відповідність конструкції (конструкцій) вимогам нормативних документів, зазначених у цих Правилах, щодо її надійності та безпечності. Робочий орган відмовляє у продовженні дозволу (дозволів) у випадку ненадання розповсюджувачем зовнішньої реклами такого висновку.

Відмова у продовженні дозволу з інших підстав не допускається.

Заява про продовження терміну дії дозволу подається в порядку та строки, визначені підпунктами 11.1 та 11.2 цих Правил.

12.12. Одночасно із заявою про продовження терміну дії дозволу (дозволів) розповсюджувач зовнішньої реклами надає до КП "Одесреклама" заяву довільної форми про продовження терміну дії укладеного з ним договору на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності. На підставі зазначеної заяви

КП "Одесреклама" продовжує термін дії договору у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання цієї заяви.

12.13. Розміщення наземних стаціонарних рекламних засобів типу "сіті-лайт" та більшого формату, на місцях, що не увійшли до затвердженої схеми, або зміна технологічної схеми рекламних засобів, що призведе до суттєвих розбіжностей зі схемою, відбувається виключно після прийняття виконавчим комітетом Одеської міської ради рішення про внесення необхідних змін до затвердженої схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами.

12.14. Реалізація комплексного розміщення рекламних засобів може передбачати розміщення поряд з рекламними засобами також елементів благоустрою соціального призначення у формі інвестицій у розвиток інфраструктури міста Одеси.

12.15. У разі досягнення згоди розповсюджувачів зовнішньої реклами, що беруть участь у реалізації схеми комплексного розміщення, щодо розміщення елементів благоустрою соціального призначення, між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом Одеської міської ради укладається інвестиційна угода про умови та порядок здійснення інвестування, яка має передбачати умови внесення та гарантії захисту відповідних інвестицій.

12.16. Відмова від укладання або зволікання з укладанням такої угоди з боку виконавчого комітету Одеської міської ради є підставою для відмови від внесення відповідних інвестицій.

12.17. Розробка схем комплексного розміщення зовнішньої реклами є обов'язковою для підзон А1, А2, В1, а також поза межами вказаних зон у місцях вузлових транспортних розв'язок.

12.18. На решті території міста схеми комплексного розміщення засобів зовнішньої реклами розробляються за окремими рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради за наявності обґрунтованої у цьому потреби.

12.19. Якщо у зв'язку із затвердженням схеми комплексного розміщення зовнішньої реклами виникає потреба у зміні технологічної схеми та/або місця розташування рекламного засобу, що розміщується на підставі чинного дозволу, розповсюджувач зовнішньої реклами подає до робочого органу заяву про внесення відповідних змін до дозволу.

Зазначена заява розглядається згідно із встановленим порядком.

Після внесення таких змін розповсюджувач зовнішньої реклами змінює технологічну схему та/або місце розташування рекламного засобу у строк, встановлений робочим органом.

 

13. Підстави та порядок демонтажу рекламних засобів

 

13.1. Демонтаж рекламних засобів здійснюється КП "Одесреклама" за направленням робочого органу. Для виконання цих функцій підприємство може використовувати послуги суб'єктів господарювання на підставі відповідних договорів.

13.2. Демонтаж рекламного засобу здійснюється відповідно до цих Правил у наступних випадках:

а) рекламний засіб є протиправно розміщеним;

б) рекламний засіб розміщується з порушенням вимог, передбачених розділом 6 цих Правил, або технічний стан рекламного засобу не відповідає вимогам безпеки, а також якщо відповідні порушення чи недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі робочого органу;

в) рекламний засіб перебуває у неналежному санітарному та/або технічному стані (забруднений, погано пофарбований, містить несправні конструктивні елементи тощо), а також, якщо відповідні недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі робочого органу.

13.3. У випадках, визначених абзацом "а" пп. 13.2 цих Правил, демонтаж рекламного засобу здійснюється його власником за приписом робочого органу у термін, визначений приписом.

Про виконання припису власник рекламного засобу зобов'язаний письмово повідомити робочий орган не пізніше наступного дня від дати демонтажу рекламного засобу.

У разі невиконання зазначеного припису у встановлений робочим органом термін, демонтаж рекламного засобу здійснюється КП "Одесреклама".

У випадках, визначених абзацами "б", "в" пп. 13.2 цих Правил, демонтаж рекламного засобу здійснюється після спливу терміну, зазначеного у приписі робочого органу, якщо вказані у приписі недоліки не усунуті або власник рекламного засобу не здійснив демонтаж самостійно.

13.4. Демонтаж рекламного засобу організовується КП "Одесреклама" на підставі направлення, що видається робочим органом.

13.5. Демонтовані рекламні засоби транспортуються для подальшого зберігання на територію, що знаходиться у віданні КП "Одесреклама". Витрати, пов'язані з проведенням демонтажу рекламного засобу, його транспортуванням та зберіганням, відшкодовуються власником демонтованого рекламного засобу.

КП "Одесреклама" вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно з вимогами чинного законодавства.

13.6. Демонтаж протиправно розміщеного рекламного засобу, власник якого невідомий, проводиться КП "Одесреклама" на підставі направлення робочого органу. На вимогу робочого органу демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, власник яких невідомий, може також здійснюватися балансоутримувачем об'єкта, на якому розміщено такий рекламний засіб.

13.7. Факт проведення демонтажу рекламного засобу засвідчується актом проведення демонтажу, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідності до акта додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу рекламного засобу.

Акт проведення демонтажу складається в двох примірниках, один з яких спрямовується на зберігання КП "Одесреклама", а другий вручається власнику рекламоносія (у разі його встановлення) або надсилається йому поштою з повідомленням про вручення.

13.8. Зберігання демонтованих рекламних засобів забезпечує КП "Одесреклама", однак не більше терміну зберігання, встановленого цими Правилами.

13.9. Повернення демонтованого рекламного засобу розповсюджувачу зовнішньої реклами здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до КП "Одесреклама" у довільній формі. До заяви обов'язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтований рекламний засіб.

Протягом семи днів з дня отримання заяви КП "Одесреклама" готує розрахунок витрат на проведення демонтажу рекламного засобу та його зберігання й вручає його розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Видача рекламних засобів здійснюється протягом двох днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами плати в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу рекламного засобу.

Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику рекламного засобу, а інший залишається в КП "Одесреклама". У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника рекламного засобу.

Повернення рекламних засобів без відшкодування витрат КП "Одесреклама" на проведення демонтажу не допускається.

13.10. Демонтовані тимчасові, а також стаціонарні рекламні засоби з площею носія до 2 кв. м, рекламні засоби будь-якого формату, виконані з тканини або іншого подібного матеріалу, зберігаються комунальним підприємством протягом 3 місяців, а всі інші рекламні засоби - не більше 6 місяців з дати проведення демонтажу. Подальше розпорядження рекламними засобами, термін зберігання яких сплинув, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

14. Плата за тимчасове користування місцями розташування для розміщення зовнішньої реклами

 

14.1. Розмір плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста, для розташування рекламних засобів встановлюється виконавчим комітетом Одеської міської ради, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

14.2. З дати прийняття виконавчим органом рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами розмір плати за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, становить 100 відсотків, згідно із затвердженими тарифами, та справляється з розповсюджувача зовнішньої реклами у встановленому порядку. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є договір на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів, що укладається відповідно до порядку, встановленого підпунктом 7.5 цих Правил.

14.3. За наявності дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності, незалежно від факту нерозміщення рекламного засобу у визначеному дозволом місці.

14.4. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції, плата не нараховується.

14.5. При розміщенні соціальної реклами розповсюджувач зовнішньої реклами надає заяву на отримання погодження на розміщення соціальної реклами до робочого органу. У заяві визначається замовник соціальної реклами, запланований період її розміщення, місця розташування рекламних засобів з розміром їхніх поверхонь та додається макет зі змістом соціальної реклами.

Розповсюдження інформації соціальної спрямованості здійснюється на замовлення робочого органу.

За розміщення соціальної реклами або інформації соціальної спрямованості розповсюджувач не вносить плату за право тимчасового використання місця для розташування засобу зовнішньої реклами.

14.6. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки (завширшки 0,5 м) за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на уявну паралельну їй площину.

При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться за фактичну площу.

14.7. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо) на відкритих майданчиках з організаторів таких акцій плата стягується в залежності від кількості днів такого заходу.

14.8. Неназемні та недахові рекламні засоби з трьома та більше сторонами розглядаються як окремі односторонні конструкції такого типу.

14.9. У випадку розміщення рекламного засобу складної конфігурації, розрахунок площі, за яку стягується плата, здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).

14.10. При визначенні розміру плати враховуються коригуючі коефіцієнти шляхом їх множення на відповідні тарифи, затверджені виконавчим комітетом Одеської міської ради.

14.11. Для об'єктів зовнішньої реклами, розташованих у підзонах А1 та А2, окрім елементів благоустрою комунального призначення на яких розміщена зовнішня реклама, застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,5.

14.12. До незаповненого сюжетом рекламного засобу незалежно від типу (пуста площина) застосовується коригуючий коефіцієнт - 2.

14.13. Для брендмауерних панно площею понад 20,0 кв. м, що кріпляться на будівельних "лісах", які повністю прикривають видиму сторону будинку, споруди, які ремонтуються, реконструюються, будуються чи демонтуються, застосовується коефіцієнт - 0,5.

14.14. Для стаціонарних наземних рекламних конструкцій з площею горизонтальної проекції до 5 кв. м та рекламною площею понад 15 кв. м застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,75.

14.15. Для рекламних засобів типу тривіжн незалежно від місця їх розміщення застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,3. У разі, якщо лише одна зі сторін рекламного засобу - тривіжин, коригуючий коефіцієнт застосовується тільки до вказаної площини.

14.16. Для 2-ярусних рекламних засобів застосовується коригуючий коефіцієнт - 1,5. Для кожного наступного ярусу коефіцієнт збільшується на 0,25.

14.17. Для динамічних рекламних засобів (скролери, тумби, роли тощо) зі змінними сюжетами застосовується коригуючий коефіцієнт у залежності від їх кількості: до 3 включно - 1,3; від 4 сюжетів до 8 - 1,4; від 9 та вище - 1,5. Коефіцієнт застосовується для сторін рекламного засобу де є динамічні сюжети.

(підпункт 14.17 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 виконавчого комітету Одеської міської ради від 04.04.2012 р. N 133)

14.18. За несвоєчасність внесення плати за розміщення рекламного засобу нараховується пеня згідно з договором на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів.

14.19. У разі використання місця розташування рекламного засобу у визначений період року, у договорі вказується конкретний термін розміщення рекламного засобу та плата справляється за вищезазначений період розташування рекламного засобу. Після закінчення терміну дії договору розповсюджувач зовнішньої реклами повинен демонтувати такий рекламний засіб.

14.20. Розмір плати за право тимчасового користування місцем для розміщення зовнішньої реклами не може встановлюватися залежно від змісту комерційної реклами.

14.21. Встановити, що з 01.01.2015 року плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси (без ПДВ), сплачується користувачами до бюджету міста Одеси відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року N 2067 та перераховується на рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 "Інші надходження". (підпункт 14.21 пункту 14 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.02.2015 р. N 40)

 

15. Контроль за дотриманням цих Правил та відповідальність за їх порушення

 

15.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, КП "Одесреклама", а також інші органи чи організації згідно із законодавством.

15.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розташування та експлуатацію рекламних засобів з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з його вини, і повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають в процесі експлуатації рекламних засобів.

15.3. За результатами проведеної на підставі направлення робочого органу перевірки, складається акт, у якому фіксуються виявлені порушення. Акти перевірки та додані до нього матеріали передаються робочому органу, який за наслідками розгляду вказаних матеріалів вправі здійснити наступні дії:

- звернутися до особи, якою допущено порушення встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами, з приписом про усунення порушень у визначений робочим органом термін;

- звернутися до особи, що протиправно розміщує рекламний засіб, з приписом про здійснення демонтажу протиправно розміщеного рекламного засобу (рекламних засобів);

- звернутися до уповноважених територіальних органів виконавчої влади у справах захисту прав споживачів щодо фактів виявлених порушень.

15.4. У разі порушення порядку видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, посадові особи, відповідальні за видачу дозволу, несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

 

16. Заключні положення

 

16.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Одеської міської ради та її виконавчого органу.

16.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов'язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

Керуюча справами 
Т. Герасименко  

 

(додаток 1 у редакції рішення виконавчого
 комітету Одеської міської ради від 24.03.2011 р. N 120)

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 22 квітня 2008 р. N 434  

 

 

 

 

ТАРИФИ
за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності міста Одеси для розміщення зовнішньої реклами

N
з/п 
Вид засобу зовнішньої реклами 
Одиниця виміру 
Тариф
(грн./місяць) 
Стаціонарні наземні рекламні засоби  
1. 
Стаціонарні наземні середньогабаритні (до 5 кв. м) спеціальні односторонні рекламні засоби 
1 кв. м
(горизонт. проекції) 
70,00 
2. 
Стаціонарні наземні середньогабаритні (до 5 кв. м) спеціальні двосторонні рекламні засоби 
1 кв. м
(горизонт. проекції) 
120,00 
3. 
Стаціонарні наземні середньогабаритні (до 5 кв. м) спеціальні рекламні засоби з трьома та більш сторонами 
1 кв. м
(горизонт. проекції) 
100,00 
4. 
Стаціонарні наземні великогабаритні (площею понад 5 кв. м) спеціальні односторонні рекламні засоби 
1кв. м
(горизонт. проекції) 
80,00 
5. 
Стаціонарні наземні великогабаритні (площею понад 5 кв. м) спеціальні двосторонні рекламні засоби 
1 кв. м.
(горизонт. проекції) 
110,00 
6. 
Стаціонарні наземні великогабаритні (площею понад 5 кв. м) спеціальні рекламні засоби з трьома та більш сторонами  
1 кв. м
(горизонт. проекції) 
61,00 
7. 
Пілари (колони), об'ємно-просторові рекламні засоби, що стоять окремо 
1 шт. 
350,00 
8. 
Рекламні засоби складної конфігурації та арочного типу, які використовуються як вхідні елементи 
1 кв. м
(горизонт. проекції) 
75,00 
Навісні рекламні засоби на опорах електромереж (троли, флай-бокси, бек-лайти та інш.) 
9. 
Навісні спеціальні односторонні рекламні засоби на стовпах, опорах електромереж площею до 2 кв. м  
1 кв. м
(вертик. проекції) 
80,00 
10. 
Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на стовпах, опорах електромереж площею до 2 кв. м 
1кв. м
(вертик. проекції) 
120,00 
11. 
Навісні спеціальні односторонні рекламні засоби на опорах (площею від 2 кв. м до 5 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
100,00 
12. 
Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на опорах (площею від 2 кв. м до 5 кв. м та інш.) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
125,00 
13. 
Навісні спеціальні односторонні засоби на опорах електромереж (площею від 5 кв. м до 10 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
60,00 
14. 
Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на опорах (площею від 5 кв. м до 10 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
72,00 
15. 
Навісні спеціальні односторонні рекламні засоби на опорах (площею понад 10 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
45,00 
16. 
Навісні спеціальні двосторонні рекламні засоби на опорах (площею понад 10 кв. м) 
1 кв. м.
(вертик. проекції) 
65,00 
Рекламні засоби, які розташовані на поверхнях будинків та споруд (огорож, сходів, шляхопроводів, мостів, естакад, будівельних "лісах") та інш. 
17. 
Рекламні односторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та споруд (площею до 2 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
80,00 
18. 
Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та споруд (площею до 2 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
120,00 
19. 
Рекламні односторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та споруд (площею від 2 до 5 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
70,00 
20. 
Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та споруд (від 2 кв. м до 5 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
90,00 
21. 
Рекламні односторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та споруд (площею від 5 до 20 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
45,00 
22. 
Рекламні двосторонні засоби, які розташовані на стінах будинків та споруд (площею від 5 до 20 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
75,00 
23. 
Рекламні засоби, які розташовані на зовнішніх поверхнях будинків та споруд (площею від 20 кв. м до 80 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
40,00  
24. 
Рекламні засоби, які розташовані на зовнішніх поверхнях будинків та споруд (площею понад 80 кв. м) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
35,00 
25. 
Дахові рекламні засоби на будинках та будівлях  
1кв. м
(горизонт. проекції) 
100,00 
Інші рекламні засоби 
26. 
Наземна одностороння відеореклама (екран, табло, "рядок, що біжить" та інші) 
1 кв. м
(горизонт. проекції) 
200,00 
27. 
Наземна відеореклама (екран, табло, "рядок, що біжить" та інші) з двома та більш сторонами 
1 кв. м
(горизонт. проекції) 
100,00 
28. 
Навісна (фасадна, на спорудах) відеореклама (екран, табло, "рядок, що біжить" та інші) 
1 кв. м
(вертик. проекції) 
120,00 
29. 
Графічна (лазерна) проекційна установка 
1 шт. 
2300,00 
30. 
Тимчасові (у т. ч. виносні) наземні рекламні засоби з площею поверхні однієї сторони до 1 кв. м включно  
1 шт. 
80,00 
31. 
Тимчасові (у т. ч. виносні) наземні рекламні засоби з площею поверхні однієї сторони від 1 кв. м до 2 кв. м 
1 шт. 
150,00 
32. 
Нестандартні рекламні засоби з площею поверхні до 5 кв. м 
1 шт. 
150,00  
33. 
Нестандартні рекламні засоби з площею поверхні від 5 кв. м 
1 шт. 
300,00  
34. 
Реклама на зупинкових комплексах, які використовуються як рекламоносії з площею поверхні реклами до 3 кв. м включно 
за одиницю реклами 
50,00 
35. 
Реклама на зупинкових комплексах, які використовуються як рекламоносії з площею поверхні реклами понад 3 кв. м 
за одиницю реклами 
200,00 
36. 
Реклама на урнах, лавах, телефонних кабінах, вуличних меблях та інших елементах зовнішнього благоустрою 
за одиницю реклами 
50,00 
Реклама на об'єктах торгівлі (намети, кіоски) 
100,0 
37. 
Афіші, листівки, плакати 
1 шт. 
10,00 
38. 
Парасолі, прапори та інші 
1 шт. 
30,00 
39. 
Вітрини (плівка на зовнішній поверхні вікон)  
1 кв. м
(вертик. проекції) 
40,00 
40. 
Рекламні засоби у підземних переходах 
за одиницю реклами 
30,00 
41. 
Пневмостенд, повітряна куля та інші надувні засоби, які використовуються як рекламоносії  
1шт. 
450,00 
  
Вид засобу зовнішньої реклами 
Одиниця виміру 
Тариф (грн./доба) 
42. 
Рекламний засіб, який переміщується фізичною особою 
за одиницю 
10,00  
43. 
Рекламна акція 
за адресу 
45,00 

 

Примітка. У тарифах врахований податок на додану вартість.

 

Керуюча справами 
Т. Єршова 

 

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 22 квітня 2008 р. N 434
(у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
24.03.2011 N 120)

 

 

 

 

 

ДОГОВІР N ___
на право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів

м. Одеса 

"___" ____________ 201_ р. 

 

Комунальне підприємство "Одесреклама" Одеської міської ради, що в подальшому іменується "Підприємство" в особі директора __________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та ____________________________________________________________________, що в подальшому іменується "Користувач" та діє на підставі _______________________, з іншого боку, які разом іменуються "Сторони", а кожна окремо -"Сторона", уклали цей Договір про наступне:

 

1. Терміни, що застосовуються у Договорі

 

1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному актами законодавства, актами органів місцевого самоврядування та міського голови.

1.2. Терміни, що застосовуються в цьому Договорі, та не визначені в чинному законодавстві або актах місцевого самоврядування, вживаються з урахуванням специфіки відносин, які виникають у процесі виготовлення, погодження та розміщення зовнішньої реклами.

 

2. Предмет Договору

 

2.1. Підприємство надає Користувачу право за плату тимчасово використовувати для розташування рекламних засобів місця на територіях, будівлях, спорудах, що є комунальною власністю територіальної громади міста Одеси, або інших об'єктах, що перебувають на утриманні органів, підприємств, установ та/або організації Одеської міської ради та не передані у власність іншим особам.

2.2. Місця для розташування рекламних засобів та розрахунок плати за їх використання визначаються у відповідних додатках до цього Договору.

2.3. Користувач використовує надані йому місця виключно за цільовим призначенням з дня укладання Сторонами цього Договору та відповідного додатку до нього, сплачує вартість користування цими місцями в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

3. Права та обов'язки Підприємства

 

3.1. Підприємство має право:

3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Користувачем встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами.

3.1.2. Здійснювати обстеження рекламних засобів, розташованих Користувачем відповідно до цього Договору;

3.1.3. В односторонньому порядку розірвати цей Договір та власними силами або із залученням послуг третіх осіб здійснити демонтаж рекламних засобів у випадку виникнення у Користувача перед Підприємством непогашеної дебіторської заборгованості за цим Договором у зв'язку з несплатою коштів, передбачених розділом 4 цього Договору, протягом двох та більше місяців поспіль. (підпункт 3.1.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 04.04.2012 р. N 133)

3.1.4. Звертатися до робочого органу з пропозицією щодо скасування виданих Користувачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами у випадку невикористання місць розташування рекламних засобів, визначених цим Договором, безперервно протягом шести місяців поспіль.

3.1.5. Вимагати внесення змін до умов Договору згідно з вимогами діючого законодавства.

3.1.6. Розірвати цей Договір на умовах та в порядку, передбачених Договором та чинним законодавством України.

3.1.7. Демонтувати рекламні засоби Користувача у випадку припинення цього Договору з передбачених ним підстав.

3.1.8. Користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

3.2. Підприємство зобов'язано:

3.2.1. Не перешкоджати розміщенню рекламних засобів на місцях, визначених цим Договором, за умови дотримання Користувачем вимог встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами.

3.2.2. Перевіряти зовнішній вигляд, художньо-естетичний, технічний та/або санітарний стан рекламних засобів, розташованих на місцях, визначених цим Договором, та вимагати усунення виявлених недоліків та/або порушень.

3.2.3. На письмове звернення Користувача надати йому необхідну інформацію щодо встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами.

3.2.4. Не втручатися у форму та зміст зовнішньої реклами, що розповсюджується Користувачем.

3.3. Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями Користувача.

 

4. Права та обов'язки Користувача

 

4.1. Користувач має право:

4.1.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місця для розташування рекламних засобів, визначених цим Договором.

4.1.2. Використовувати з дотриманням положень цього договору та встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами.

4.1.3. Використовувати відповідну площину конструкції для розповсюдження зовнішньої реклами комерційного або соціального характеру.

4.1.4. Користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

4.2. Користувач зобов'язаний:

4.2.1. Встановлювати та розміщувати рекламні засоби з дотримання встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами.

4.2.2. Утримувати рекламні засоби в належному технічному, художньо-естетичному та санітарному стані. На письмову вимогу Підприємства провести відповідні роботи з підвищення естетичного та/або технічного стану рекламних конструкцій.

4.2.3. Без зволікань усувати порушення встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами.

4.2.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати кошти за цим Договором.

4.2.5. Провести маркування рекламного засобу із зазначенням найменування Користувача, номера засобу зв'язку, дати видачі дозволу та строку його дії.

4.2.6. Встановлювати рекламні засоби без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення та з дотриманням вимог безпеки.

4.2.7. За зверненням робочого органу розповсюджувати соціальну рекламу та/або інформацію соціальної спрямованості.

4.2.8. За свій рахунок усувати пошкодження зелених насаджень у зоні установки рекламоносіїв та/або комунікацій, що пролягають у цьому місці.

4.2.9. Відшкодовувати в повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, заподіяну місцю розташування рекламної конструкції з вини Користувача.

4.2.10. Демонтувати в 3-денний термін рекламні засоби після закінчення терміну дії або дострокового припинення цього Договору, а також у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва місця розташування спеціальної конструкції або зміни містобудівної ситуації.

4.2.11. Відшкодовувати у повному обсязі витрати Підприємства, понесені останнім, у зв'язку зі здійсненням демонтажу протиправно розміщених Користувачем рекламних засобів, а також рекламних засобів, що демонтовані Підприємством у зв'язку з невиконанням Користувачем приписів робочого органу про усунення виявлених порушень встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами.

4.2.12. Після проведення демонтажних робіт привести місце розміщення рекламного засобу у належний стан.

4.3. Користувач не несе відповідальність за зобов'язаннями Підприємства.

 

5. Плата та порядок розрахунків за Договором

 

5.1. Плата за цим Договором визначається на підставі тарифів та коригуючих коефіцієнтів до них, встановлених виконавчим комітетом Одеської міської ради та чинних на момент укладання цього Договору.

5.2. З 01.01.2015 року Користувач вносить плату за цим Договором щомісячно не пізніше 27 числа місяця, за який вноситься плата, шляхом перерахунку відповідних коштів до бюджету міста Одеси на відповідний рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України, зазначений в цьому Договорі. (пункт 5.2 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.02.2015 р. N 40)

5.3. У випадку розповсюдження Користувачем на місцях, визначених цим Договором, протягом місця, за який вноситься плата, соціальної реклами та/або інформації соціальної спрямованості, плата за користування таким місцями не нараховується.

5.4. Користувач, що протягом місця, за який вноситься плата, розповсюджував соціальну рекламу та/або інформацію соціальної спрямованості, на місцях, визначених цим Договором, зобов'язаний не пізніше 20 числа такого місця надати Підприємству відповідну адресну програму за встановленою Підприємством формою.

5.5. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування конструкції, плата не нараховується, про що Користувач завчасно повідомляє Підприємство. При цьому витрати, пов'язані з демонтажем/монтажем рекламного засобу, здійснюються за рахунок Користувача.

5.6. Розповсюдження соціальної реклами та інформації соціальної спрямованості здійснюється відповідно до встановленого порядку розміщення зовнішньої реклами.

5.7. У разі не розміщення Користувачем рекламного засобу, якщо це пов'язано зі зверненням до робочого органу із заявою про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, плата за наступні календарні місяці за надане право користування відповідним місцем для розташування даного рекламного засобу не нараховується. Нарахування плати за право користування місцем для розташування даного рекламного засобу призупиняється з наступного календарного місяця від дати отримання Підприємством письмової заяви Користувача, до якої обов'язково додається копія заяви про анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами із відбитком штампу робочого органу про її отримання. Після призупинення нарахування плати за умовами даного Договору Користувач зобов'язується не розміщувати відповідний рекламоносій.

Якщо Підприємством буде встановлено, що Користувач продовжує розміщувати рекламний засіб після подання відповідної заяви, плата за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу нараховується відповідно до пп. 5.1 Договору. (розділ 5 доповнено підпунктом 5.7 згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 04.04.2012 р. N 133)

 

6. Відповідальність Сторін

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій стороні завдані збитки відповідно до чинного законодавства. Відшкодування збитків не звільняє винну сторону від виконання умов договору.

6.2. У випадку прострочення платежів, передбачених пп. 5.1, 5.2 цього Договору, Користувач сплачує на користь Підприємства пеню від суми простроченого платежу за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.

6.3. За невиконання зобов'язань, передбачених підпунктами 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10, 4.2.11 цього Договору, Користувач сплачує на користь Підприємства господарсько-правові штрафні санкції у вигляді штрафу в розмірі 50 (п'ятдесят) гривень за кожну рекламну конструкцію, розміщену з порушенням даних пунктів.

6.4. Нарахування штрафних санкцій та пені не припиняється через шість місяців від дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано.

6.5. Позовна давність щодо стягнення плати за цим договором та пені, передбачених пп. 5.1, 6.1 Договору, встановлюється строком в 4 (чотири) роки.

 

7. Форс-мажор

 

7.1. Сторони погодилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дія непереборної сили, що не залежить від волі Сторін), що роблять неможливим виконання Сторонами передбачених даним договором зобов'язань, а також пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне, повне або часткове невиконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин та приймають зобов'язання виконати свої зобов'язання після подолання перешкод у строк, який продовжується на період вказаних обставин.

7.2. Обставинами непереборної сили вважаються: війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані такими, компетентними державними органами.

7.3. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за Договором в силу причин, зазначених пп. 7.1 цього Договору, протягом 20 (двадцяти) діб інформує іншу Сторону про наявність, виникнення і припинення дії форс-мажорних обставин з обов'язковим офіційним підтвердженням, виданим Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим на це державним органом.

7.4. У випадку, якщо дія зазначених обставин триває більше 2 (двох) календарних місяців, кожна зі Сторін має право на розірвання даного договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона сповістить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до розірвання.

 

8. Термін дії Договору

 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання.

8.2. Договір є укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх печатками.

8.3. Договір укладений з ___________________ по __________________

                  Продовжено з ___________________ по __________________

                  Продовжено з ___________________ по __________________

8.4. Заява про продовження Договору подається до Підприємства за місяць до моменту закінчення терміну його дії. Заяви, подані Користувачем з порушенням цього строку, Підприємством не розглядаються.

8.5. Договір достроково припиняє свою дію:

8.5.1. За взаємною згодою Сторін.

8.5.2. За рішенням суду.

8.5.3. У випадку припинення однієї зі Сторін без правонаступництва.

8.5.4. У випадку розірвання Договору Підприємством у односторонньому порядку у разі несплати Користувачем плати за Договором протягом двох або більше місяців поспіль.

 

9. Заключні положення

 

9.1. Сторони у тижневий термін листом повинні письмово повідомити одна одну про зміну свого найменування, місцезнаходження, платіжні реквізити, систему оподаткування або реорганізацію.

9.2. У разі виникнення між Сторонами суперечок щодо виконання або тлумачення Договору, вони намагатимуться вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні порозуміння, спір передається на розгляд до господарського суду Одеської області.

9.3. У випадку демонтажу рекламного засобу, місце його розташування має бути приведено Користувачем у стан, не гірший від того, що існував до розміщення на ньому рекламного засобу.

9.4. Усі зміни, доповнення та додатки до цього Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані Сторонами або їхніми уповноваженими представниками, і є невід'ємною частиною Договору.

9.5. Після підписання Договору всі попередні погодження, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, що стосуються його предмету, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.

 

10. Місцезнаходження та платіжні реквізити Сторін

 

ПІДПРИЄМСТВО 
КОРИСТУВАЧ 

 

 

Керуюча справами 
Т. Герасименко  

 

(додаток 3 у редакції рішення виконавчого
 комітету Одеської міської ради від 24.03.2011 р. N 120)