РІШЕННЯ

від 14.02.2008 р. N 178

Про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси

із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради
 від 28 квітня 2011 року N 196,
 від 26 липня 2012 року N 327

Відповідно до підпункту 7 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою впорядкування розміщення вивісок на території міста Одеси та приведення діяльності, пов'язаної з їх розташуванням, у відповідність до чинних нормативних актів, виконавчий комітет Одеської міської ради вирішив:

 1. Затвердити Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси (додаток 1).
 2. Затвердити форму технічного паспорта вивіски (додаток 2).
 3. Затвердити форму заяви на реєстрацію технічного паспорта вивіски (додаток 3).
 4. Уповноважити Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (Хотін І. І.) у десятимісячний термін провести інвентаризацію вивісок, розташованих на території міста Одеси. Дані інвентаризації відобразити в електронному реєстрі обліку вивісок та місць їх розміщення.
 5. Покласти виконання заходів із відстеження результативності цього акта на управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.
 6. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення, але не раніше 1 березня 2008 року.
 7. Управлінню інформації Одеської міської ради (Щеглов Е. В.) оприлюднити це рішення у встановленому законодавством порядку.
 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А. І.

 

Міський голова 
Е. Гурвіц 
Керуюча справами  
Т. Єршова 

 

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 14 лютого 2008 р. N 178 

ПОРЯДОК
розміщення вивісок на території міста Одеси

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок розміщення вивісок на території міста Одеси (далі - Порядок) визначає процедуру розміщення вивісок та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування та фізичними і юридичними особами, що виникають у процесі розташування вивісок, а також регламентує загальні вимоги до вивісок.

Порядок розроблено з метою захисту майнових інтересів територіальної громади м. Одеси, юридичних та фізичних осіб у власності яких знаходиться місце розміщення вивіски та поліпшення зовнішнього вигляду міста.

Дія Порядку поширюється на юридичних та фізичних осіб, які встановлюють та розміщують вивіски у м. Одесі. (підпункт 1.1 доповнено абзацом третім згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

Дія Порядку не поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із встановленням та розміщенням елементів зовнішньої реклами у м. Одесі. (підпункт 1.1 доповнено абзацом четвертим згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

          - розміщена без погодженого технічного паспорта;

          - виконана із значними відхиленнями від технічного паспорта;

         - конструктивно поєднана з елементами оформлення фасаду та є їх невід'ємною частиною;

         - конструктивно виконана у вигляді декількох окремих елементів, які містять інформацію, що не повторюється;

         - розміщується на фасаді приміщення вище другого поверху;

         - розміщується на даху одноповерхової будівлі, у якій здійснює діяльність власник такої вивіски;

1.3. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

 

2. Вимоги до вивісок

 

2.1. Вимоги до місця розташування вивіски

2.1.1. Місце розміщення вивіски повинно інформувати споживача про місцезнаходження юридичної або фізичної особи, яка розмістила цю вивіску. (підпункт 2.1.1 підпункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

2.1.2. Вивіска розташовується на фасаді будинку (споруди) над входом (в'їздом), біля входу (в'їзду) або в межах приміщення, яке займає юридична або фізична особа, між віконними прорізами першого поверху, між віконними прорізами першого та другого поверхів, але не вище нижчого краю вікон другого поверху двох- чи багатоповерхового будинку або споруди, або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення. Якщо неможливо розмістити вивіску на фасаді приміщення, суб'єкт господарювання може її розмістити на огороджувальній конструкції навколо своєї території безпосередньо біля входу (в'їзду).

2.1.3. Вивіски у вітрині будівлі не потребують погодження та оформлення технічного паспорта якщо вони є частиною внутрішнього інтер'єру.

2.1.4. Не допускається розміщення вивісок на будинках (спорудах) - об'єктах нерухомості, що не введені в експлуатацію в установленому порядку.

2.1.5. Розміщення вивіски (таблички) з порушенням п. 2.1.2 та 2.1.3 відповідно, забороняється.

2.2. Архітектурно-естетичні вимоги до вивіски

2.2.1. Вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будинків і споруд, на яких вони розташовуються, не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об'єктах незавершеного будівництва. Розміщення вивісок на фасадах будинків та споруд повинно здійснюватися з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів без пошкодження елементів архітектури та з врахуванням зовнішнього опорядження фасаду з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста, а також без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються. Забороняється розміщувати вивіски із закриттям вікон, художніх балконів, лоджій, цінної пластики та ліпнини. (підпункт 2.2.1 пункту 2.2 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.07.2012 р. N 327)

2.2.2. Вивіска повинна бути виконана професійно і відповідати естетичним вимогам.

2.2.3. Забороняється розміщення вивісок методом фарбування, наклеювання безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд.

2.2.4. Конструктивно вивіска може бути виконана у вигляді одного або декількох окремих елементів, що містять інформацію, яка не повторюється. Допускається виконання вивіски у вигляді дахової конструкції на даху одноповерхової будівлі, споруди, безпосередньо над приміщенням, яке займає фізична або юридична особа, тільки після наявності розрахунку технічної надійності конструкції.

2.3. Технічні вимоги

2.3.1. Конструкція вивісок повинна забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність виконання монтажних і ремонтних робіт. Вивіски повинні виконуватися з урахуванням їх власної ваги, витримувати навантаження згідно з дійсними державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам, санітарним нормам і вимогам пожежної та електричної та екологічної безпеки. Вузли кріплення вивісок до будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

2.3.2. Матеріали, які використовуються при виготовленні вивісок, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

Вивіски не повинні створювати перешкоди для вільного пересування пішоходів.

2.3.3. Світлове оформлення вивіски не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків та осліплювати мешканців будинків, на яких розміщуються вивіски. Не допускається використання зовнішніх джерел світла поблизу вікон житлових приміщень з порушенням установлених санітарних норм. Світлові вивіски повинні вмикатися з настанням темноти одночасно з вуличним освітленням.

2.3.4. Вивіска повинна розміщуватися з дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

2.3.5. Власник інформаційної вивіски несе відповідальність за установлену спеціальну конструкцію, за дотримання при її розміщенні державних стандартів, норм і правил конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, а також відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски, експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності - власник місця розташування (балансоутримувач). (підпункт 2.3.5 підпункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

2.4. Інформаційні вимоги

2.4.1. Відповідно до вимог чинних нормативних актів вивіска містить інформацію відносно юридичної або фізичної особи, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню: зареєстроване найменування (ім'я), належність та режим роботи. Для підприємницьких товариств - комерційне (фірмове) найменування визначене згідно зі статтею 90 Цивільного кодексу України. На вивісці, за бажанням власника, може розміщуватись інформація стосовно торговельної марки (знаки для товарів та послуг), а також інші знаки, в тому числі герби та емблеми. Вивіска чи табличка не повинна відтворювати зображення дорожніх знаків.

При цьому вказана інформація стосовно юридичної або фізичної особи не повинна містити закликів до придбання товару чи послуги. (підпункт 2.4.1 підпункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.07.2012 р. N 327)

2.4.2. У випадку коли на фасаді будинку (приміщення), яке займає юридична або фізична особа, розміщено вивіску з його назвою, а саме: інформацією про виробника товару та/або товар у місцях реалізації даного товару, яка містить заклики до придбання товару чи надання послуги або іншої інформації, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їх інтерес стосовно такої особи чи товару, то така інформація розміщується згідно із законодавством про рекламу, і її розміщення потребує одержання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами.

2.4.3. У разі, якщо на вивісці відсутнє повне найменування (ім'я) фізичної або юридичної особи та профіль її діяльності, або основний профіль діяльності відрізняється від інформації, розташованої на вивісці, а також найменування (ім'я) вказане на вивісці що розміщується на будинку (споруді) чи на території належній особі не збігається з найменуванням (ім'ям) фізичної або юридичної особи, то така спеціальна конструкція розміщується згідно з Законом України "Про рекламу".

2.4.4. На виконання вимог статті 35 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР" текст вивіски має бути виконаний українською мовою; поряд з текстом, викладеним українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про мови, застосовуються правила міжнародного договору.

2.4.5. Знаки для товарів та послуг, об'єктами яких є логотипи (словесні позначення), на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, що охороняються на території України, згідно з її міжнародними договорами, можуть наводитися на вивисці як мовою оригіналу, так і державною мовою.

2.4.6. Текст вивіски має бути виконаний без мовних помилок.

2.4.7. Не вважаються вивісками та є об'єктами зовнішньої реклами конструкції, виконані у вигляді декількох окремих елементів, що містять інформацію, яка повторюється (за виключенням вивісок, що розміщуються біля декількох входів до приміщення (території), де здійснюється господарська діяльність). (підпункт 2.4.7 підпункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

 

3. Правила розміщення вивісок

 

3.1. Вивіска розміщується фізичними або юридичними особами відповідно до технічного паспорта погодженого з відповідними органами.

3.2. Надання заяви та інших документів юридичною або фізичною особою для реєстрації технічного паспорта вивіски здійснюється за принципом Єдиного дозвільного центру. (підпункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

3.3. До заяви юридичної або фізичної особи додається: (абзац перший підпункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

- копія свідоцтва про державну реєстрацію особи - 2 екземпляри;

- копія документа, що підтверджує право власності (користування) приміщенням (територією), в якому здійснюється господарська діяльність;

- копії документів, що підтверджують право власності (користування) торговельною маркою (знаком для товарів та послуг), що розміщується на вивісці - у випадках, передбачених пунктом 2.4.5 цього Порядку;

- самостійно оформлений технічний паспорт установленої форми - 2 екземпляри.

Якщо юридична або фізична особа має намір розміщувати технічно складну вивіску, то, окрім вказаного, до заяви додається технічна документація, яка підтверджує надійність та безпечність конструкції. (підпункт 3.3 доповнено абзацом згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

Бланк технічного паспорта встановленої форми оприлюднюється на офіційному сайті Одеської міської ради WWW.ODESSA.UA та в засобах масової інформації. Технічний паспорт має, в обов'язковому порядку, включати: фотокартку місця, на якому планується розташування вивіски, розміром 9 х 13 см; комп'ютерний макет місця розташування з архітектурною прив'язкою вивіски до фасаду будинку (споруди); ескіз вивіски з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, даними стосовно матеріалів виготовлення вивіски та її підсвічення, а також включати необхідні погодження уповноважених органів. На ескізі має бути вказана інформація та зображення, які планується розмістити на вивісці, включаючи логотипи, емблеми, герби тощо.

3.4. Для погодження технічного паспорта вивіски юридична або фізична особа (або уповноважена ним особа) повинні особисто подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву та інші документи. (абзац перший підпункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у пункті 3.3 Порядку.

3.5. За наявності комплектності документів, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, та при додержанні вимог щодо їх оформлення заява протягом трьох робочих днів з дати її надходження реєструється робочим органом. Протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви робочий орган перевіряє місце розташування вивіски, зазначене у заяві на предмет наявності іншої вивіски на цьому місці, на відповідність вивіски вимогам, вказаним у розділі 2 цього Порядку, після чого надає письмову відповідь стосовно можливості або неможливості розташування вивіски.

У разі можливості розташування вивіски, робочий орган у письмовій формі вказує заявнику (фізичній або юридичній особі) з якими уповноваженими органами (зацікавленими особами) необхідно узгодити розміщення вивіски. Після узгодження розміщення вивіски фізична або юридична особа подає робочому органу технічний паспорт для введення його до електронного реєстру обліку вивісок та місць їх розміщення.

У разі прийняття рішення стосовно неможливості розташування вивіски робочий орган надсилає заявнику вмотивовану відповідь та повертає всі подані документи.

Підставою для прийняття рішення про відмову є:

- технічна неможливість встановлення вивіски;

- наявність іншої вивіски, яка має всі необхідні погодження на зазначеному місці;

- недотримання заявником вимог, встановлених до вивісок, передбачених розділом 2 цього Порядку. (абзац третій підпункту 3.5 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

3.6. Технічний паспорт вивіски заноситься до реєстру обліку вивісок та місць їх розміщення робочим органом лише у разі наявності необхідних узгоджень:

- узгодження місця розташування вивіски - з власником цього місця або його уповноваженою особою, а також з співвласниками приміщень, інтереси яких зачіплюються при розміщенні вивіски;

- узгодження вивіски та її відповідності дизайну міського середовища - з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- узгодження можливості розташування вивіски на пам'ятці історії та архітектури, в межах зони охорони такої пам'ятки - з уповноваженим органом з питань охорони об'єктів культурної спадщини.

Вищезазначені органи (особи) здійснюють відповідні узгодження протягом п'яти робочих днів з дати звернення суб'єкта господарювання.

Уповноважені органи (зацікавлені особи) можуть встановлювати визначений термін дії узгоджень при розташуванні вивісок на пам'ятках історії та архітектури, а також на будинках (спорудах), які підлягають реконструкції або ремонту.

У разі відмови в узгодженні ці органи (особи) надсилають заявнику мотивовану відмову.

3.7. Робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати одержання належним чином оформленого та узгодженого технічного паспорта приймає рішення про реєстрацію та введення до електронного реєстру обліку вивісок та місць їх розміщення технічного паспорта з зазначенням терміну його дії.

3.8. Термін дії технічного паспорта визначається в залежності від строків дії узгоджень уповноважених органів (зацікавлених осіб) та з урахуванням встановлених термінів дії документів, що підтверджують право власності (користування) приміщенням (територією), в якому (на якій) здійснюється господарська діяльність та біля входу до якого (якої) розміщується вивіска.

Якщо уповноваженими органами (зацікавленими особами) встановлено безстрокову дію узгоджень, технічний паспорт реєструється без встановлення кінцевого терміну дії.

3.9. Якщо протягом строку дії технічного паспорта вивіски виникла потреба в зміні її архітектурних, естетичних, технічних або інформаційних параметрів, фізична або юридична особа звертається до робочого органу з письмовою заявою довільної форми щодо внесення до технічного паспорта відповідних змін, до якої додається:

- характеристика архітектурних, естетичних, технічних або інформаційних змін у параметрах вивіски;

- ескіз з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, даними стосовно матеріалів виготовлення вивіски та її підсвічення - 2 екземпляри;

- комп'ютерний макет місця розташування з архітектурною прив'язкою вивіски до фасаду будинку (споруди) - 2 екземпляри.

Робочий орган протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її та вносить відповідні зміни до технічного паспорта.

У разі відмови у внесенні змін до технічного паспорта, робочий орган надає суб'єкту господарювання мотивовану відповідь.

3.10. Для подовження терміну дії технічного паспорта вивіски, суб'єкт господарювання подає робочому органу заяву не пізніше, ніж за один місяць до його закінчення. Робочий орган протягом п'яти робочих днів розглядає заяву та надає суб'єкту господарювання супровідний лист для подовження строку дії узгоджень із необхідними уповноваженими органами (зацікавленими особами), визначеними у пункті 3.6 цього Порядку.

Після відповідного оформлення супровідного листа для узгодження суб'єкт господарювання подає його разом з технічним паспортом робочому органу. Термін дії технічного паспорту подовжується робочим органом відповідно до встановлених уповноваженими органами (зацікавленими особами) строків дії узгоджень.

Заяви, подані з пропущенням строку, вказаного в абзаці 1 цього пункту, залишаються робочим органом без розгляду по суті. (підпункт 3.10 доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

 

4. Плата у зв'язку з розміщенням вивіски

 

4.1. Плата за погодження технічного паспорта вивіски його реєстрацію та внесення до електронного реєстру не стягується.

 

5. Робочий орган

 

5.1. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо розміщення вивісок;

- підготовка листів для узгодження технічних паспортів вивісок;

- прийняття технічних паспортів вивісок у разі внесення змін до них, їх переоформлення та продовження терміну дії;

- ведення електронного реєстру вивісок та місць їх розміщення;

- контроль за розміщенням вивісок на території міста Одеси;

- подання уповноваженим органам відповідних матеріалів - у разі виявлення порушень чинних нормативних актів, у тому числі законодавства про мову, державних норм та стандартів, правил торгівлі та побутового обслуговування тощо;

- надання юридичним або фізичним особам приписів про усунення порушень діючого законодавства в частині розміщення вивісок;

- надання рекомендацій щодо розмірів, типів, місця розташування та інших ознак вивісок, розміщених на фасадах окремих будинків та споруд;

- організація демонтажу технічно складних вивісок, що розміщуються без відповідної технічної документації, яка підтверджує їх надійність та безпечність, а також вивісок, які знаходяться в незадовільному технічному та/або санітарному стані.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до свого Положення та діючого законодавства. (підпункт 5.1 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

5.2. Робочий орган надає такі платні послуги:

- виготовлення технічного паспорта вивіски, а також підготовка матеріалів (фотографії, ескізи тощо) для його виготовлення;

- перевірка місця розташування вивіски, зазначене у заяві, на предмет наявності іншої вивіски на цьому місці, а також відповідність розрахунків надійності вивіски технічним вимогам;

- внесення змін до технічного паспорта вивіски у разі зміни її архітектурних, естетичних, технічних або інформаційних параметрів;

- узгодження технічного паспорта із зацікавленими органами (особами);

- здійснення демонтажних робіт вивісок по заяві фізичних та юридичних осіб.

5.3. Зазначені в пункті 5.2 Порядку послуги заявник може одержати в інших органах, підприємствах, установах та організаціях.

 

6. Відповідальність за розміщення та експлуатацію вивісок

 

6.1. Фізична або юридична особа, яка є власником вивіски або уповноваженою власником вивіски особою:

- виконує роботи з монтажу та демонтажу вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (споруд), підземних та наземних комунікацій, об'єктів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки. Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджено фасад (фарбування, елементи тощо), фізична або юридична особа зобов'язана усунути всі пошкодження протягом 10-ти днів за власний рахунок;

- забезпечує відповідність вивіски до зареєстрованого технічного паспорта, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

- відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски, експлуатацію й утримання її в належному санітарно-технічному стані (у разі його відсутності - власник місця розташування (балансоутримувач).

6.2. Після закінчення терміну дії зареєстрованого технічного паспорта, або у разі припинення права власності (користування) приміщенням (територією), в якому (на якій) здійснюється господарська діяльність, фізична або юридична особа здійснює демонтаж вивіски протягом п'яти робочих днів з дня виникнення одного з вказаних приводів.

У разі розміщення вивіски без технічного паспорта, а також порушення в ході розміщення та експлуатації вивіски вимог чинних нормативно-правових актів, державних норм та стандартів, фізична або юридична особа повинна здійснити демонтаж вивіски протягом п'яти робочих днів з дня виявлення порушення. (підпункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

6.3. Фізична або юридична особа, яка є власником вивіски, несе відповідальність передбачену чинним законодавством за незадовільний санітарний, естетичний та технічний стан вивіски.

 

7. Підстави та порядок демонтажу вивісок:

 

7.1. Демонтаж вивісок організовується КП "Одесреклама" за направленням робочого органу. Для виконання цих функцій КП "Одесреклама" може використовувати послуги суб'єктів господарювання на підставі відповідних договорів.

7.2. Демонтаж вивісок здійснюється відповідно до цього Порядку у наступних випадках:

а) вивіска знаходиться в неналежному технічному та/або санітарному стані, якщо відповідні недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі робочого органу;

б) технічно складна вивіска розміщується без відповідної технічної документації, яка підтверджує надійність та безпечність конструкції, якщо зазначена документація не була надана у термін, зазначений у приписі робочого органу;

в) конструкція є самовільно встановленою вивіскою;

г) припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця; (пункт 7.2 доповнено підпунктом "г" згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.07.2012 р. N 327)

ґ) невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам; (пункт 7.2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.07.2012 р. N 327)

д) порушенням благоустрою території. (пункт 7.2 доповнено підпунктом "д" згідно з рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.07.2012 р. N 327)

7.3. У випадках, визначених підпунктом 7.2 цього Порядку, демонтаж вивіски здійснюється її власником за приписом робочого органу у термін, що визначений приписом. Про виконання припису власник вивіски зобов'язаний письмово повідомити робочий орган не пізніше наступного дня від дати демонтажу конструкції. У разі невиконання зазначеного припису у встановлений робочим органом термін демонтаж вивіски у випадках, визначених абзацами "а", "б", "ґ" підпункту 7.2, здійснюється КП "Одесреклама", а у випадках, передбачених абзацами "в", "г", "д" підпункту 7.2 - балансоутримувачем будинку, споруди, житлового комплексу, де розміщувалась така вивіска. (пункт 7.3 у редакції рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 26.07.2012 р. N 327)

7.4. Факт проведення демонтажу вивіски засвідчується актом проведення демонтажу, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідністю до акта додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу вивіски. Акт проведення демонтажу складається у двох примірниках, один з яких зберігається КП "Одесреклама", а інший вручається власнику вивіски або надсилається йому поштою з повідомленням про вручення.

7.5. Демонтовані вивіски транспортуються для подальшого зберігання КП "Одесреклама". Витрати, пов'язані з проведенням демонтажу вивіски, її транспортуванням та зберіганням, відшкодовуються власником демонтованої конструкції.

КП "Одесреклама" вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно з вимогами чинного законодавства.

7.6. Зберігання демонтованих вивісок забезпечує КП "Одесреклама", однак не більше терміну зберігання, який встановлюється в 3 місяці.

7.7. Повернення демонтованої вивіски її власнику здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до КП "Одесреклама" у довільній формі. До заяви обов'язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтовану конструкцію.

7.8. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви КП "Одесреклама" готує розрахунок витрат на проведення демонтажу вивіски та її зберігання й вручає його власнику вивіски.

Видача вивісок здійснюється протягом двох днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення власником конструкції коштів в рахунок відшкодування витрат на проведення демонтажу вивіски.

Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику вивіски, а інший залишається у КП "Одесреклама". У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника, до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника вивіски.

Повернення вивісок без відшкодування витрат КП "Одесреклама" на проведення демонтажу не допускається.

(Порядок доповнено розділом 7 згідно з рішенням
 виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.04.2011 р. N 196)

 

Міський голова 
Е. Гурвіц 

 

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 14 лютого 2008 р. N 178 

 

Керівник робочого органу
_______________ /П. І. Б./
"___" ___________ 200_ р. 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИВІСКИ N ___

Виданий _______________________________________________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи - повне найменування, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________________________________________________________________________________
        (місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, ідентифікаційний номер)

Адреса місця розташування вивіски:
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Фотокартка місця, на якому планується розташування вивіски, розміром 9 х 13 см

 

 
 

 

 

Характеристика вивіски
______________________________________________________________________________________________________________
                                                         (інформаційна/комерційна; одностороння/двостороння)
Площа вивіски, кв. м ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ескіз вивіски з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення та з вказанням інформації та зображень,

які планується розмістити на вивісці, включаючи логотипи, емблеми, герби

(може бути виконаний у вигляді додатка до технічного паспорта)

 
  

 

Матеріали виготовлення вивіски
____________________________________________________________________________________________________________
Наявність та характеристики підсвічування вивіски
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Комп'ютерний макет (фотофіксація) місця розташування

з архітектурною прив'язкою вивіски до фасаду будинку,

розміром 9 х 13 см

 
  

 

 

Погодження:
- з власником цього місця або його уповноваженою особою
___________________________________________________________________________________________________________
- з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради
___________________________________________________________________________________________________________
- з уповноваженим органом з питань охорони об'єктів культурної спадщини
___________________________________________________________________________________________________________ 
Строк дії технічного паспорта з ________________________ до  
_____________________________ 
Продовжено з ______________________________________ до  
_____________________________ 
Продовжено з ______________________________________ до  
_____________________________ 
Продовжено з ______________________________________ до  
_____________________________ 
Керівник робочого органу  
_______________________
                Підпис  

______________________________________
П. І. Б. 

М. П. 
  
  
       

 

Додатки до технічного паспорта:

 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної або юридичної особи (при наявності).
 2. Копія документа, що підтверджує право власності або користування на приміщення або територію біля входу до якого розміщується вивіска.
 3. Лист-згода співвласників приміщень, інтереси яких зачіпаються при розміщенні вивіски.

 

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 14 лютого 2008 р. N 178 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            Керівнику робочого органу 

"___" ___________ 2007 р. N ___

ЗАЯВА
на реєстрацію технічного паспорта вивіски

Заявник ____________________________________________________________________________________________________
                                    (для юридичної особи - повне найменування, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                              (банківські реквізити)
Адреса заявника _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
                    (для юридичної особи - місце знаходження, для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані)
Ідентифікаційний номер _______________________________________________________________________________________
Телефон (телефакс) __________________________________________________________________________________________
Прошу погодити технічний паспорт вивіски за адресою
____________________________________________________________________________________________________________
                                                                        (повна адреса місця для розташування вивіски)
терміном на _________________________________________________________________________________________________
                                                                                    (безстроковий або на певний термін)
Перелік документів, що додаються ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
М. П.  

____________________________
підпис  

 

______________________________________________________
прізвище та ініціали заявника або уповноваженої
ним особи