Інформація про порядок розміщення вивісок на території міста Одеси, а також інформація про заходи, що вживаються щодо порушень цього порядку


Розміщення вивісок на території міста Одеси регламентується Порядком розміщення вивісок на території міста Одеси, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.02.2008 року № 178 (зі змінами та доповненнями), п. 3.1. якого встановлено, що вивіска розміщується фізичними або юридичними особами на підставі технічного паспорта погодженого з відповідними органами.

Розділом 3 цього Порядку передбачена відповідна процедура отримання технічного паспорта вивіски.

При цьому, плата за узгодження технічного паспорта вивіски не стягується.

У разі розміщення вивіски без технічного паспорта, а також порушення в ході розміщення та експлуатації вивіски вимог чинних нормативно-правових актів, державних норм і стандартів, управлінням реклами виноситься суб'єкту господарювання припис з вимогою здійснити демонтаж вивіски протягом п'яти робочих днів з дня виявлення порушення.

Демонтаж вивісок здійснюється їх власником за приписом управління реклами в термін, зазначений у приписі. Про виконання припису власник вивіски зобов'язаний письмово повідомити управління реклами не пізніше наступного дня від дати демонтажу конструкції.

Так, у разі невиконання вимог припису, в зазначений у приписі термін, демонтаж вивісок силами КП «Одесреклама» здійснюється в наступних випадках:

- вивіска знаходиться в неналежному технічному і / або санітарному стані, якщо відповідні недоліки не були усунуті в строк, зазначений у приписі управління реклами;

- технічно складна вивіска розміщується без відповідної технічної документації, яка підтверджує надійність і безпеку конструкції, якщо зазначена документація не було надано в термін, зазначений у приписі управління реклами;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам.

Демонтовані вивіски транспортуються для подальшого КП «Одесреклама». Витрати, пов'язані з проведенням демонтажу вивіски, її транспортування і зберігання, відшкодовується власником демонтованої конструкції.

КП «Одесреклама» має право вимагати відшкодування таких витрат в судовому порядку шляхом звернення з відповідною позовною заявою згідно вимог чинного законодавства.

          Демонтаж вивісок здійснюється балансоутримувачем будинку, споруди, житлового комплексу, де розміщується вивіска у випадках:

         - конструкція є самовільно встановленої вивіскою;

         - припинення діяльності суб'єкта господарювання;

         -  порушення благоустрою території.